تماس با ما

 

آدرس: تبریز،جاده صوفیان، فرعی سهلان، پلاک 16 شرکت گازار لودر تبریز

تلفکس :32-32424430-041

تلفن مستقیم واحد فروش : 32424630-041

gazarloader@

Back to top